Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Υπουργικές Αποφάσεις

Υ.Α.28722/Γ2 12/03/2010 Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ε.ε.α.

Υ.Α  23519 /Γ2  01- 03 - 2010 Ενδοσχολικές εξετάσεις,  των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ε.ε.α.

Καθηκοντολόγιο 3/4/2007(σε μορφή pdf)

Υ.Α.28915-07 Ωράριο Εργασίας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις ΣΜΕΑ 12/3/2007(σε μορφή Word)

Υ.Α.27922-07 Καθηκοντολόγιο Προσωπικού ΣΜΕΑ 8/3/2007(σε μορφή Word)

Υ.Α.28911-06 Ωράριο Προσωπικού ΚΔΑΥ 12/3/2006(σε μορφή Word)

Υ.Α.17104-06 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Ειδικών Κατηγοριών 1/3/2006(σε μορφή pdf)

Υ.Α.120786-05 Εξέταση Α.Μ.Ε.Α. για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 3/11/2005(σε μορφή pdf)

Υ.Α.-05 Απόκτηση Τίτλου Δημοτικού Σχολείου 13/10/2005(σε μορφή pdf)

Υ.Α.-05 Κανονισμός Παροχών Ο.Π.Α.Δ. 17/2/2005(σε μορφή pdf)

Υ.Α.142845-03 Έδρα, Περιφέρεια, Οργανικές Θέσεις Εκπαιδευτικών ΚΔΑΥ 19/12/2003(σε μορφή pdf)

Υ.Α.108471-02 Εκπαίδευση στο Σπίτι 21/10/2002(σε μορφή pdf)

Y.A.1340-02 Καθηκοντολόγιο Π-μένων, Δ-ντών, Υποδ-ντών, Συλλόγου Διδασκόντων 16/10/2002(σε μορφή pdf)

Υ.Α.102357-03 Ένταξη, Φοίτηση, Αποφοίτηση Α.μ.Ε.Ε.Α. 10/10/2002(σε μορφή pdf)

Υ.Α.4494-01 Κανονισμός Λειτουργίας ΚΔΑΥ 8/11/2001(σε μορφή pdf)