Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Γενικές Πληροφορίες Για Το Περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής

 

Το Περιοδικό Θέματα Ειδικής Αγωγής αποτελεί έκδοση του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) που εκδίδεται κάθε 3 μήνες (4 τεύχη κάθε ημερολογιακό έτος).

Τα Μέλη του ΠΕΣΕΑ είναι αυτοδικαίως και Συνδρομητές στα Θέματα Ειδικής Αγωγής. Συνδρομητές μόνο στο Περιοδικό, εγγράφονται όσοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΕΣΕΑ να είναι Μέλη του Συλλόγου, αλλά και οποιοσδήποτε (πρόσωπο, φορέας, σχολική μονάδα) επιθυμεί απλώς να μετέχει στη δυναμική του διαλόγου που επιδιώκει ο ΠΕΣΕΑ μέσα από τα Θέματα Ειδικής Αγωγής.

Στην Ιστοσελίδα του ΠΕΣΕΑ παρουσιάζονται:
1) από τα Νέα, το τελευταίο Τεύχος, και
2) από το Περιοδικό, όλα τα Τεύχη που έχουν ήδη εκδοθεί, μαζί με το Σημείωμα του Διευθυντή Έκδοσης κάθε τεύχους.

Ανοίγοντας ή αποθηκεύοντας την εικόνα του εσωφύλλου (Περιεχόμενα) κάθε Τεύχους και μεγεθύνοντάς την, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενά του.

Ο Διευθυντής Έκδοσης, η Επιστημονική Επιτροπή, η Συντακτική Επιτροπή και ο Επιμελητής Έκδοσης είναι υπεύθυνοι για: 1) τον προσδιορισμό των δεδομένων ενός άρθρου προς δημοσίευση, 2) τη δημιουργία αρχείου άρθρων και την επιλογή αυτών που κάθε φορά συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τεύχος, 3) την επιμέλεια κάθε τεύχους, 4) την εγγραφή Συνδρομητών, 5) την αποστολή κάθε τεύχους, και 6) τη διάθεση του Περιοδικού.

Μέσα από τις σελίδες της Περιοδικής Έκδοσης του ΠΕΣΕΑ επιχειρείται τόσο η ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου με την κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων και θέσεων, πονημάτων, μελετών και ερευνών όσο και η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή (νομοσχέδια, εγκύκλιοι κλπ.), και τις παρεμβάσεις (εξερχόμενα έγγραφα, παραστάσεις, κινητικότητα) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΕΣΕΑ.
Σε κάθε τεύχος επιδιώκεται η ενημέρωση πάνω στις τρέχουσες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν το χώρο της Ειδικής Αγωγής (με την προϋπόθεση ότι, εγκαίρως, έχουμε ενημερωθεί ή έχουν πέσει στην αντίληψή μας), και διοργανώνονται από επιστημονικούς φορείς, αναγνωρισμένα σωματεία α.με α. ή γονέων-κηδεμόνων τους πανελλαδικής εμβέλειας, δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΥΠΕΠΘ κλπ., αλλά όχι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Για κάθε εκδήλωση του ΠΕΣΕΑ είναι αυτονόητη η έγκαιρη ενημέρωση.

Το Σημείωμα του Διευθυντή Έκδοσης αποτελεί το κοινωνικό – πολιτικό – εκπαιδευτικό σχόλιο της τρέχουσας περιόδου έκδοσης κάθε τεύχους.

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει τις απόψεις του συγγραφέα ο οποίος και βαρύνεται αποκλειστικά τόσο για την ερευνητική δεοντολογία, την επιστημονικότητα και εγκυρότητα των θέσεων όπως αυτές παρουσιάζονται, όσο και για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί.

Άρθρα, έρευνες και εργασίες προς δημοσίευση πρέπει να υποβάλλονται προς τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού:

  •        είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.): ds_pesea@yahoo.gr

  •        είτε στην Ταχυδρομική Θυρίδα: Π.Ε.Σ.Ε.Α., Τ.Θ. 80497, 18510 Πειραιάς

 

Μορφή κειμένου προς δημοσίευση

Κάθε κείμενο πρέπει να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή - αρχείο επεξεργαστή κειμένου. Η διαμόρφωση της σελίδας να είναι Α4, με περιθώρια 4,5εκ. από όλες τις πλευρές, μονό (1.0) διάστιχο, και σε γραμματοσειρά Arial, μεγέθους 10 στιγμών.

Το σύνολο των λέξεων του κειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.500 λέξεις. Με τη σύμφωνη γνώμη των Επιστημονικών Συμβούλων και της Συντακτικής Επιτροπής, περίπτωση εργασίας ιδιαίτερης βαρύτητας που υπερβαίνει τον παραπάνω περιορισμό θα χωρίζεται σε δύο μέρη κατόπιν επικοινωνίας του συγγραφέα με το Διευθυντή Έκδοσης του Περιοδικού.

Να προτείνεται σύντομος τίτλος ή/και περιεκτικός υπέρτιτλος σελίδας.

Στην πρώτη σελίδα πρέπει να εμφανίζονται:

ο τίτλος,

το/τα όνομα/ονόματα του/των συγγραφέα/συγγραφέων

και, ως υποσελίδια αναφορά με τη μορφή του συμβόλου αστερίσκου (*),

τα προς δημοσίευση στοιχεία (επαγγελματικής ιδιότητας, τίτλων σπουδών κλπ.).

Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι υποσημειώσεις στο σώμα του κειμένου καλό είναι να αποφεύγονται. Όταν χρησιμοποιούνται, να βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας, να ορίζονται με τη μορφή αριθμού συνεχόμενης αρίθμησης (χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες), και να είναι σύντομες. Να αποφεύγονται υποσημειώσεις που αποτελούν βιβλιογραφικές αναφορές. Να αποφεύγεται η αρίθμηση των ενοτήτων και των υποενότητων. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων να γράφονται σε πεζή και έντονη γραμματοσειρά, αφήνοντας μία κενή γραμμή από το τέλος της προηγούμενης ενότητας. Οι επικεφαλίδες των υποενοτήτων να γράφονται σε πεζή, έντονη και πλάγια γραμματοσειρά.

Οι Πίνακες, τα Σχήματα, οι Φωτογραφίες κλπ. να αποστέλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, και με τη σχετική ένδειξη εισαγωγής τους στο σώμα του κειμένου (σελίδα, παράγραφος, Πίνακας 1, 2, 3… κλπ.) ή τη σχετική αριθμητική επισήμανσή τους ως αναφορά παραρτήματος στο τέλος του κειμένου (μετά την Βιβλιογραφία).

Οι πίνακες που αναφέρονται στο κείμενο να εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και να περιγράφονται από κατάλληλους τίτλους και λεζάντες. Να περιέχουν μόνο οριζόντιες γραμμές, οι οποίες να ορίζουν την αρχή και το τέλος τους και να διαχωρίζουν τα δεδομένα από τους τίτλους.

Τα σχήματα που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να εμφανίζονται με αριθμητική σειρά και να περιγράφονται από κατάλληλες λεζάντες. Επιπλέον, κάθε σχήμα να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης σε τόνους του γκρι, μορφής tiff (300dpi).

Το σύνολο του κειμένου να έχει ελεγχθεί και διορθωθεί πριν την τελική αποστολή του.

Αξιολόγηση εργασιών

Σύμφωνα με το διεθνώς καθιερωμένο “blind system”, οι εργασίες προωθούνται ανώνυμες προς την Επιστημονική Επιτροπή του Περιοδικού, οι οποίες και αξιολογούνται από δύο τουλάχιστον μέλη της ως προς την επιστημονική τους επάρκεια.

Η Συντακτική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής, αποφασίζει για τη δημοσίευση ή την απόρριψη της εργασίας.

Στις περιπτώσεις που εκτιμάται ότι απαιτούνται αλλαγές μικρής ή μεγάλης έκτασης ως προς την επιστημονική παρουσίαση ή τη μορφή, ο Διευθυντής ή ο Επιμελητής της Έκδοσης γνωστοποιεί τις επισημάνσεις στο συγγραφέα, ο οποίος, αν συμφωνεί, κάνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και αποστέλλει το διορθωμένο κείμενο εκ νέου στη Συντακτική Επιτροπή.

Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση ενός άρθρου, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό προβάλλει σεξιστικές, ρατσιστικές και γενικότερα προσβλητικές απόψεις για άτομα ή πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές ομάδες.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Διευθυντή Έκδοσης: 2651048830, 6977244295