Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Νόμοι

NOMOΣ  3848-2010  Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ν.3699-08 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σε μορφή pdf)

N.1143-81 Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων (Έχει καταργηθεί με νεώτερους νόμους)

N. 3794-09 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (άρθρο 39 παρ. 4 πρόσληψη  εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%))

N. 3528-07 Νέος Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων(σε μορφή pdf)

Ν.3467-06 Επιλογή Στελεχών(σε μορφή pdf)

Ν.3194-03 Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Θέματα Ειδικής Αγωγής(σε μορφή pdf)

N.3205-03 Μισθολογικές Ρυθμίσεις(σε μορφή pdf)

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ N.3205-03 Μισθολογικές Ρυθμίσεις(σε μορφή pdf)

Ν. 2909-01 Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια(σε μορφή pdf)

Ν.2817-00 Εκπαίδευση των Α.μ.Ε.Ε.Α.(σε μορφή pdf)

Ν. 2517-97/Άρθρο 9 Ωράριο Διδασκαλίας Δ/ντών & Εκπ/κών Δημ. Σχολείων.(σε μορφή pdf)

N.1566-85 Δομή & Λειτουργία της Π. & Δ. Εκπαίδευσης(σε μορφή pdf)