Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Ταυτότητα Π.Ε.Σ.Ε.Α. – Συνδρομές – Επικοινωνία

 

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) είναι επιστημονικό σωματείο (Αρ. Απόφασης: 1482/1999 Πρωτοδικείου Αθηνών), με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος και τη διασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση των ποσοτικών και ποιοτικών όρων της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Συνδράμοντας σταθερά τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες -Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.-, στόχο του ΠΕΣΕΑ αποτελεί η προαγωγή, διάδοση και βελτίωση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, η αντιμετώπιση των προβλημάτων του χώρου, η διενέργεια ερευνών και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στα α.μ.ε.ε.α., η εκπαίδευση, κατάρτιση και κοινωνική ένταξή τους, η αναβάθμιση του επιστημονικού επιπέδου των εκπαιδευτικών και του ειδικού προσωπικού που εργάζονται στις δομές της ειδικής αγωγής,  η αναγνώριση του έργου τους, η υποστήριξη και συμπαράσταση προς τα Μέλη του.

Ως Τακτικά Μέλη του ΠΕΣΕΑ εγγράφονται: α) εκπαιδευτικοί της Α'/θμιας, Β'/θμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε κάθε τύπο Δημόσιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής, Τμήματος Ένταξης και Δημόσιου Φορέα Διάγνωσης, β) κάθε εργαζόμενος που ανήκει στο προσωπικό ειδικοτήτων Δημόσιας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Δημόσιου Φορέα Διάγνωσης (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Γυμναστές, Λογοθεραπευτές ή άλλες σχετικές ειδικότητες), γ) κάθε εκπαιδευτικός που είναι πτυχιούχος των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τμήματος της χώρας ή του εξωτερικού, δ) κάθε εκπαιδευτικός που είναι διορισμένος στη Δημόσια Εκπαίδευση και μετεκπαιδεύεται σε Τμήμα Ειδικής Αγωγής των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τμήματος της χώρας ή του εξωτερικού,     ε) κάθε εκπαιδευτικός που το παιδί του χρήζει ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Ως Συνδρομητές της 3/μηνιαίας περιοδικής έκδοσης του ΠΕΣΕΑ ''Θέματα Ειδικής Αγωγής", εγγράφονται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διακίνηση και ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων που αφορούν ζητήματα της Ειδικής Αγωγής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με το Σύλλογο, μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό του είτε στην Ιστοσελίδα του ΠΕΣΕΑ (www.pesea.gr) είτε ανατρέχοντας στο περιεχόμενο του 6ου τεύχους του Περιοδικού "Θέματα Ειδικής Αγωγής".

Εάν εργάζεστε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, το Δ.Σ. του ΠΕΣΕΑ σας προτείνει την εγγραφή σας ως Μέλος του ΠΕΣΕΑ με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή αυτή: ενεργή συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στη διαμόρφωση των αποφάσεων του Συλλόγου, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, άμεση ενημέρωση για εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν το χώρο της παρεχόμενης ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σας απασχολούν, νομική υποστήριξη, δυνατότητα να συμπεριληφθεί κατά προτεραιότητα άρθρο σας στο Περιοδικό, σταθερή κάθε τρίμηνο αποστολή του περιοδικού Θέματα Ειδικής Αγωγής κλπ.
Για την εγγραφή σας ως Μέλος χρειάζεται να συμπληρωθεί η αντίστοιχη Αίτηση Εγγραφής (ηλεκτρονική ή έντυπη) και να αποστείλετε το ποσό των 20,00 Ευρώ, ποσό που καλύπτει τόσο την ετήσια συνδρομή σας ως Μέλος όσο και τα 4 τεύχη που εκδίδονται κατά το τρέχον έτος εγγραφής σας.
Εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε μόνο στους Συνδρομητές του Περιοδικού -που αποτελεί Έκδοση του ΠΕΣΕΑ-, τότε χρειάζεται να συμπληρωθεί η αντίστοιχη Αίτηση Εγγραφής (ηλεκτρονική ή έντυπη) και να αποστείλετε την ετήσια συνδρομή που είναι πάλι 20,00 Ευρώ     (30,00 Ευρώ για Οργανισμούς, Συλλόγους, Σχολικές Επιτροπές και λοιπά ΝΠΔΔ) .
Σε κάθε περίπτωση, για να «ενεργοποιηθεί» ή να ανανεωθεί η όποια συνδρομή πρέπει είτε να αποστείλετε το αντίστοιχο ποσό με Ταχυδρομική Επιταγή στη διεύθυνση  (πατήστε για να ανοίξει ο υπερσύνδεσμος), είτε (με κάποια μικρή καθυστέρηση «ενεργοποίησης») να το καταθέσετε στον Τραπεζικό Λογαριασμό τηςΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
με Κατάθεση στον Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού: 359/904078-15
, σημειώνοντας πάντα σε κάθε συναλλαγή σας Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Τηλέφωνα Επικοινωνίας.
Κάθε συνδρομή (Μέλους ή Περιοδικού) -η οποία αποτελεί και το μοναδικό σταθερό έσοδο του ΠΕΣΕΑ- ανανεώνεται στο τέλος κάθε έτους για το επόμενο.
Παράλληλα, διατίθενται στα Μέλη του Συλλόγου και τους Συνδρομητές του Περιοδικού προηγούμενα τεύχη του Περιοδικού Θέματα Ειδικής Αγωγής σε Προσφορά.

H Ιστοσελίδα του ΠΕΣΕΑ - www.pesea.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα "εργαλείο" επικοινωνίας. Εάν κατά την αναζήτησή σας εντοπίσετε κάποιο λάθος ή ενδεχόμενη δυσλειτουργία, ή επιθυμείτε να υποβάλλετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας σχετικά με τη λειτουργικότητα και την επάρκεια της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης της Ιστοσελίδας του ΠΕΣΕΑ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το info.pesea@yahoo.gr, διεύθυνση που σχετίζεται μόνο με ό,τι αφορά τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

  με το Προεδρείο του Δ.Σ.του Π.Ε.Σ.Ε.Α.:

  στο e-mail: ds_pesea@yahoo.gr

                    στα τηλέφωνα: 6977244295 (Μηνάς Ευσταθίου) και

            6944126716 (Γιώργος Κ. Γαλάνης), καθώς και

  2651048830 (Μηνάς Ευσταθίου) & 2102104954478 (Γιώργος Κ. Γαλάνης) (βραδινές ώρες)

  με την Ομάδα Υποστήριξης της Ιστοσελίδας του Π.Ε.Σ.Ε.Α. :

            ●  στο e-mail: ds_pesea@yahoo.gr

  με τα Γραφεία του Π.Ε.Σ.Ε.Α. & του Περιοδικού Θέματα Ειδικής Αγωγής

                  ● στη διεύθυνση: Γούναρη 21 - 23, 18531 – Πειραιάς (1ος Όροφος – Γραφείο 16)

                                    ● στο e-mail & τα τηλέφωνα του Προεδρείου