Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Πρακτικά Συνεδρίων - Ημερίδων Ειδικής Αγωγής

Συνεδρίων: (Συνέδριο, Θέμα, Τόπος, Ημερομηνία, Τεύχος)

6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής:

 

Από την Ανίχνευση και τη Διάγνωση στην Υποστήριξη των Μαθητών (Παιδιών) με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
Πειραιάς, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2010,
 τχ. 51, 52, 53 & 54
Περιεχόμενα (pdf)

_________________________________________________________

 

5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής:

Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ενταξιακής Υποστήριξης των Α.με.Ε.Ε.Α,
Πειραιάς, 1 και 2 Δεκεμβρίου 2007,
 τχ. 38 & 39
Περιεχόμενα (pdf).

_________________________________________________________

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής:

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα Μπροστά στο Σχολικό
και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό των Α.με.Ε.Ε.Α
Πειραιάς, 2 και 3 Οκτωβρίου 2004
τχ. 26

Περιεχόμενα (pdf).

_________________________________________________________

3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής:

Προγράμματα Σπουδών
στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
Πειραιάς, 10 και 11 Ιουνίου 2000
Αυτοτελής Έκδοση
Περιεχόμενα (pdf).

_________________________________________________________

2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής:

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Ελλάδα:
Ένταξη – Ενσωμάτωση – Αποκατάσταση
Καλαμάτα, 13 και 14 Ιουνίου 1998
τχ. 2 & 3
Περιεχόμενα (pdf).

_________________________________________________________

Ημερίδων: (Θέμα, Τόπος, Ημερομηνία, Τεύχος)

Ένα Σχολείο για Όλους: Προοπτικές και Αδιέξοδα,

Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2006
Χωρίς Πρακτικά
Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Σ.Ε.Α., Σύλλογος Μετεκπαιδευομένων στο «Δ. Γληνός»

_________________________________________________________

Ένα Εκπαιδευτικό Σύστημα για Όλους, Χωρίς Αποκλεισμούς,

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2005
Χωρίς Πρακτικά
Συνδιοργάνωση: Ε.Σ.Α.μεΑ., Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., Π.Ε.Σ.Ε.Α.

_________________________________________________________

Η Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και την Κοινωνία,
Αθήνα, 12 Απριλίου 2003
Χωρίς Πρακτικά
Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Σ.Ε.Α., Σύλλογος Μετεκπαιδευομένων στο Μ.Δ.Δ.Ε.

_________________________________________________________

Τα Τμήματα Ένταξης στην Α/θμια και Β/μια Εκπαίδευση:

Η Αναγκαιότητα του Θεσμού και η Διεύρυνσή του στα Γενικά Σχολεία,
Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2002,
τχ. 18ο

_________________________________________________________

Ο Νέος Νόμος για την Ειδική Αγωγή:

Προοπτικές και Αδιέξοδα,
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2001,
τχ. 13ο
Συνδιοργάνωση: Π.Ε.Σ.Ε.Α., Σύλλογος Μετεκπαιδευομένων στο Μ.Δ.Δ.Ε.

_________________________________________________________

Τα Δικαιώματα των Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες:

στη Μόρφωση – στην Υγεία – στη Ζωή Μπροστά στον 21ο Αιώνα,
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1998
τχ. 5ο & 6ο