Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Απολογισμός Πεπραγμένων

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ε.Σ.Ε.Α.)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (Σε μορφή Word)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009(Σε μορφή Word).

 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002(Σε μορφή Word).

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001(Σε μορφή Word).