Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

Θέματα Ειδικής Αγωγής Τεύχος 18

Εξώφυλλο: Εξώφυλλο

 

Περιεχόμενα: Περιεχόμενα

Σημείωμα Σύνταξης:

ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Πάντοτε θεωρούσαμε σοβαρές και σημαντικές τις νομοθετικές και πολιτικές παρεμβάσεις οι οποίες συνδέονταν με οράματα, διακηρύξεις και απαντήσεις που είχαν στο επίκεντρο τους τον εκδημοκρατισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του. Γι' αυτό, ως επιστημονικό σωματείο, δε σταματήσαμε ούτε στιγμή να διεκδικούμε συμμετοχή και συνυπευθυνότητα στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών πολιτικών αποφάσεων που αφορούσαν την ΕΝΤΑΞΗ των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (α.με.ε.α.) στα δημόσια σχολεία.

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -από το 1995 που δημοσιοποιήθηκε το σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή μέχρι το 2000 που ψηφίστηκε ο νόμος 2817 για την εκπαίδευση των α.μ.ε.ε.α.- έθετε τις προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα όλες εκείνες οι διατάξεις που πλαισίωναν την είσοδο δεκάδων χιλιάδων αποκλεισμένων μαθητών στις σχολικές μονάδες της γενικής ή της ειδικής αγωγής. Τα αιτήματα για την ίδρυση: α) ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ στα πολυθεσία γενικά σχολεία και β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) καθώς και Τ.Ε.Σ.Ε.Α. Α' και Β' βαθμού αποτέλεσαν κυρίαρχους διεκδικητικούς στόχους του Π.Ε.Σ.Ε.Α, για την εξάλειψη του σχολικού και του κοινωνικού αποκλεισμού των α.μ.ε.ε.α.

Το Υπουργείο Παιδείας, κατά τα σχολικά έτη 2001-2002 και 2002-2003 ανταποκρίθηκε θετικά σ' αυτά τα αιτήματα. Προχώρησε στην Ίδρυση - 209 Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημοτικά σχολεία, 65 Τ.Ε. σε νηπιαγωγεία, 64 Τ.Ε. σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 29 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 2 Τ.Ε.Ε.Α' βαθμού και 1 Τ.Ε.Ε. Β' βαθμού. Για τη στελέχωση αυτών των σχολικών μονάδων ε ιδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) προβλέπεται η τοποθέτηση 1.000 και πλέον εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, προσωπικού ειδικοτήτων και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Οι ιδρύσεις των Κ.Δ.Α.Υ. και των νέων Σ.Μ.Ε.Α. διαμορφώνουν μια σύνθετη πραγματικότητα στο μικροσύστημα της ειδικής αγωγής και ως υποκείμενα της έχουμε αυξημένες ευθύνες απέναντι στα α.μ.ε.ε.α, και τις οικογένειες τους, γιατί θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες, από τώρα και στο εξής, να φοιτήσουν σε κάποια Σ.Μ.Ε.Α. Κι εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε τις ελπίδες τους, είτε πρόκειται να διαβούν τις πόρτες των Σ.Μ.Ε.Α., είτε οι υπάρχουσες μονάδες αδυνατούν να εγγράψουν τα παιδιά τους λόγω υπερκάλυψης των θέσεων. Στη δεύτερη περίπτωση συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να εξαλειφθεί ο σχολικός αποκλεισμός των α.με.ε.α. Στην πρώτη περίπτωση ο αγώνας μας για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής θα είναι διαρκώς το κύριο μέλημα μας.

Η επιλογή του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής να διοργανώσει, στις 28 Σεπτεμβρίου (Μεγάλο Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ι. Πάτρας), επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Τα Τμήματα Ένταξης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η αναγκαιότητα του θεσμού και η διεύρυνση του» εξέφραζε τη θέληση όλων μας: α) να συμμετέχουμε ενεργά στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών του ελληνικού σχολείου, για να αγκαλιάσει ετερογενείς μαθητικούς πληθυσμούς διαφορετικών αναγκών, προσδοκιών και δυνατοτήτων και β) να εργαστούμε για την υιοθέτηση δημοκρατικότερων αντιλήψεων στο σχολείο και την κοινωνία, εξασφαλίζοντας έτσι κάθε δικαίωμα για τα α.μ.ε.ε.α, που συμπεριλαμβάνεται στην ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ίδρυση κι η λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης σε νηπιαγωγεία και σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς κι η στελέχωση τους με νηπιαγωγούς και δασκάλους ειδικής αγωγής που έχουν μεταπτυχιακές σπουδές (Τμήματα Ειδικής Αγωγής των Διδασκαλείων, Master, Ph D.) συνέτεινε στην αμφισβήτηση κα ι την ανατροπή διαμορφωμένων απόψεων για το έμφυτο της ικανότητας του μαθητή και των κοινωνικών στερεοτύπων που τις συντηρούν. Στην ιστορία της εκπαίδευσης έχει καταγραφεί ότι οι παιδαγωγικές μεταρρυθμίσεις κι οι εκπαιδευτικές αλλαγές αποτυγχάνουν, όταν δε συναινεί γι' αυτές η εκπαιδευτική κοινότητα ή όταν η οργανωτική δομή δε διευκολύνει την υλοποίηση τους. Η παιδαγωγική δραστηριότητα δεν μπορεί να οργανώνεται κεντρικά, αλλά να συνδέεται άμεσα με την υφιστάμενη κατάσταση της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής παρατηρούν και αναδεικνύουν διαρκώς τα προβλήματα που συνδέονται με τις επιβολές των επίσημων αναλυτικών προγραμμάτων στις Σ.Μ.Ε.Α. και αποκαλύπτουν ότι κάποιες κατηγορίες μαθητών δεν έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το τι μπορούν ή δεν μπορούν να πραγματώσουν στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών πρακτικών. Γι' αυτό, στον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής άρχισαν να διαμορφώνονται ηθικά και επιστημονικά επιχειρήματα, τα οποία νομιμοποιούν τις διερευνήσεις που στοχεύουν στη θεμελίωση προτάσεων για την αλλαγή των ανταγωνιστικών και διατομικών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της γενικής και της ειδικής αγωγής θεωρούν ότι η παιδαγωγική γνώση πρέπει να συμβάλλει στο ξεπέρασμα των κοινωνικά κατασκευασμένων μειονεκτημάτων των μαθητών που η Πολιτεία χαρακτηρίζει πλέον άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (α.μ.ε.ε.α.). Έτσι, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις θέσεις τους ασκούν έντονη κριτική, τόσο στις ουδέτερες επιστημονικές θεωρήσεις που μεταφέρουν το μαθητή και τον εκπαιδευτικό σε ιδανικά τυποποιημένα εκπαιδευτικά-κοινωνικά μοντέλα, όσο και στο περιεχόμενο των ισχυρών/ταξινομήσεων και περιχαράξεων που εξακολουθούν να κυριαρχούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.