Σύλλογος       
Νέα          
Δελτία Τύπου/ Ανακοινώσεις/ Προσκλήσεις
Το Περιοδικό          
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής          
Δομές Ειδικής Αγωγής          
Συνέδρια / Ημερίδες Ειδικής Αγωγής
Εκδόσεις          
Συνδέσεις
Φόρουμ

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.-

home page general information contact information copyright information

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

 

Τίτλος Εισήγησης:

Επώνυμο:

Όνομα:

Ιδιότητα:

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οδός: , Αριθμός: , Τ.Κ.:  ,

Πόλη:

Τηλέφωνα

Σταθερό: , Κινητό:

e-mail:

Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(μέρα/μήνας/έτος):

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω ως εισηγητής στο 6ο Πανελλήνιο Επιστημο­νικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής του Π.Ε.Σ.Ε.Α., που θα γίνει στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2010 στον Πειραιά, με θέμα: «Από την Ανίχνευση και τη Διάγνωση στην Υποστήριξη των Μαθητών (Παιδιών) με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες».

Δηλώνω ότι θα καταθέσω την περίληψη και την κυρίως εισήγησή μου εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Συνεδρίου και το Δ.Σ. του ΠΕΣΕΑ.

Σημείωση: Η κατάθεση του ποσού (60,00 €) της συμμετοχής μου στο Συνέδριο ως εισηγητής (ή συνεισηγητής) θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής 2760400328582 της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας ύστερα από την ειδοποίησή μου για την αποδοχή της εισήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε εισήγηση στην οποία μετέχουν περισσότεροι από έναν εισηγητές, συμπληρώνεται ξεχωριστή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με τη σημείωση (συνεισηγητής)